Magágykészítés és vetés

A betegségek és a kártevők elleni eredményes védekezéshez elen­gedhetetlen a csávázott vetőmag használata. A jó minőségben elvég­zett csávázás egyenletesebb szántóföldi kelést, életképesebb csíranö­vényeket, jobb növény állományt és magasabb termést eredményez. Korszerű gombaölőszeres csávázószerek (Lamardor Red, Biosild Top) használata csökkenti a fuzárium fertőzés kockázatát, még abban az esetben is, ha a mag esetleg fuzáriummal szennyezett. A csávázás se­gíti az életképes csíranövényeket és a fiatal növény állomány fejlődését, de nem előzi meg a lehetséges betegségeket a vegetációs időszak tel­jes hosszában!

A gondosan előkészített magágy az egyenletes növényállomány biz­tosítéka. Forgatásos műveléssel, a szármaradványok tökéletes leforgatásával, esetleg szárbontó baktériumok őszi kijuttatásával csökkenthető a fuzárium gombák élettere. Forgatás nélküli talajművelés is sikeres le­het, amennyiben kis mennyiségű szármaradvány marad vissza.

A vetésváltás hatékonyan szolgálja a különböző betegségek elle­ni küzdelmet, amelyet az integrált növényvédelemi technológiába is ajánlott beépíteni. Javasoljuk, hogy búzát, vagy közeli rokon növényeit ugyanazon a területen csak minden második, vagy harmadik évben ter­meljen! Nem ajánljuk durum búza vetését más gabonafélék (kukorica, cirok) után. Búza vetése a kukorica után növeli az esélyt a fuzárium fertőzésre! Rotációban, a pillangós növények vetése a kukorica és a búza között, meggátolja a gombák felszaporodását a száron, kalászon és a levélen.

Őszi vetés esetén LEVANTE és SARAGOLLA fajtáink vetését október 25.-e előtt nem javasoljuk megkezdeni! Ajánlott vetésidő október 25. - november 10. Mindkét fajta az átlagosnál gyengébb télállósággal és fagytűrő képességgel rendelkezik, ezért október 25-e előtti vetésüket mindenképpen kerüljük! A LEVANTE és SARAGOLLA állományoknak ‘szögállás fejlettségi állapotban’ célszerű áttelelnie, ekkor legkisebb ugyanis a kifagyás esélye.

LUNADUR és LUPIDUR fajtánik kiváló tél és fagytűrő képességgel rendelkeznek, az ajánlott vetésidő szeptember 25-től október 20-ig

 

Javaslataink tavaszi vetéshez:

A tavaszi durumbúza fajták vetése (ODISSEO, DUROMAX) nagyobb odafigyelést igényel, mint az őszié, a legapróbb technológiai hiba is jelentősen befolyásolja az elérhető mennyiséget és minőséget, ezért ezzel a kérdéssel részletesebben is foglalkozunk.

Lehetőség szerint a legkorábbi vetési időt javasoljuk. A téli fagyok elmúltával, kora tavasszal, amint a talaj állapota lehetővé teszi, meg kell kezdeni a magágy előkészítését és a vetést. A lehető legkorábbi idő­pontban vetett állomány jobban bokrosodik, sűrűbb, kevésbé szenved a kora tavaszi szárazságtól és melegtől, így biztosabban és többet te­rem. A tavaszi durumbúza vetése előbb megkezdhető, mint a tavaszi árpáé.

Tavaszi vetés esetén a vetési időpontok megítélése a következő:

  • ideális: március 20-ig
  • elfogadható: március 20. és március 31. között (csak megfelelő talajnedvesség esetén!)
  • nem ajánlott: március 31-ét követően.

A késői vetés esetén a nedvesség hiányának és az esetleges kora tavaszi hőségnek és száraz periódusnak a negatív hatása fokozottan jelentkezik, emiatt az állományunk gyengén bokrosodhat (szálban ma­rad), ami nem teszi lehetővé a megcélzott termésszint elérését.

Vetőmag norma és vetési mód

A hektáronkénti vetőmag norma számításához a következő képlet használható:

                           megcélzott növényszám  / m²  x 1000 szemsúly (g)

Magmennyiség (kg/ha) = ---------------------------------------------------------------

                                   csírázási %

Négyzetméterenként körülbelül 450-500 db csiraképes magot ves­sünk el jól előkészített talajba. Ez körülbelül 220-240 kg/ha vetőmagnak felel meg. Tapasztalataink szerint őszi vetésben a magasabb (230-240 kg/ha), kora tavaszi vetésben az alacsonyabb (200-220 kg/ha) vető­magnorma használata biztosítja a legjobb eredményt. Az egy hektárra felhasználandó vetőmag mennyiségét kg-ban a következő táblázat mu­tatja (ezer mag tömeg függvényében, 95%-os csíraképesség mellett):

 

 

Csíraképesség 95 %

Ezer mag tömeg (gramm)

44

45

46

47

48

49

50

475 csíraképes mag/m²

220

225

230

235

240

245

250

 

Tavaszi vetés esetén az egy m2-re felhasználandó vetőmag mennyi­ségét a következő táblázat mutatja:

 

Vetési feltételek

Megcélzott növényállomány (db/m²)

március 1-10.

március 11-20.

március 21-31.

optimális

400-450

450-470

490

 

Magasabb vetőmag norma használata ajánlott késői vetés, vagy nem megfelelően előkészített talaj esetén. A vetéshez korszerű, jól beállí­tott gabonavetőgép használata javasolt, ezáltal biztosítva az egyenletes vetési mélységet és növényállományt. Tavaszi vetés esetén a megfelelő keléshez és ideális fiatalkori fejlődéshez a magokat 2-3 cm mélységre kell vetni. A takaráshoz kevesebb, mint 3 cm közepes- jól tömörödött talaj szükséges, mely megfelelő talajnedvességet biztosít a csírázó ma­goknak. Őszi vetés esetén a vetés mélység nem különbözik az őszi búzáétól (6-8 cm).

Elővetemény igény

A durumbúza legkedvezőbb elővetemény növényei a hüvelyesek (borsó, szója), az őszi káposztarepce, a napraforgó, a cukorrépa és a burgonya. Kevésbé jó előveteménye a kukorica (áttelelő fuzárium mi­att), a kalászos előveteményt gyomirtási nehézségek miatt ajánlatos kerülni.

 

NyomtatásE-mail